Corpus ID: 191825990

DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM: PERUBAHAN DAN MASALAH

@inproceedings{Mail2016DASARDASARPN,
  title={DASAR-DASAR PENDIDIKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM: PERUBAHAN DAN MASALAH},
  author={Haji Awg Asbol bin Haji Mail},
  year={2016}
}
AbstrakMakalah ini cuba meneliti bagaimana dasar-dasar pendidikan yang muncul dalam sistem pendidikan Brunei dari tahun 1954 hingga kini memang melihatkan perubahan yang disesuaikan permintaan semasa. Ia juga berhadapan dengan berbagai masalah. Di antara masalah utama yang sering dihadapi pada dasar-dasar pendidikan dalam tempoh ini ialah menjadi Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah seluruh negeri. Isu ini jelas dilihat pada Dasar Pendidikan 1954, 1962 dan 1972 yang mahukan… CONTINUE READING

References

SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES