D. Passer (?) Reljeefid "Ülestõusmine" ja "Kolgata" (1634-1640) Tallinna Linnamuuseumis

@inproceedings{Selleke2014DP,
  title={D. Passer (?) Reljeefid "{\"U}lest{\~o}usmine" ja "Kolgata" (1634-1640) Tallinna Linnamuuseumis},
  author={Selleke},
  year={2014}
}