Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych jako wielofunkcyjne składniki kształtujące jakość wyrobów kosmetycznych

@inproceedings{Kiewlicz2013DugoacuchoweEK,
  title={Długołańcuchowe estry kwas{\'o}w fenolowych jako wielofunkcyjne składniki kształtujące jakoś{\'c} wyrob{\'o}w kosmetycznych},
  author={Justyna Kiewlicz and Praca Doktorska},
  year={2013}
}