Dėl lietuvių dvikamienių asmenvardžių kamieno gerd - autentiškumo

@inproceedings{Sinkeviit2018DlLD,
  title={Dėl lietuvių dvikamienių asmenvard{\vz}ių kamieno gerd - autenti{\vs}kumo},
  author={Daiva Sinkevi{\vc}iūtė},
  year={2018}
}