Dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programının görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi

@inproceedings{Aydemir2016DrdncST,
  title={D{\"o}rd{\"u}nc{\"u} sınıf T{\"u}rkçe dersi {\"o}ğretim programının g{\"o}rsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi},
  author={Esra Aydemir},
  year={2016}
}