Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym

@inproceedings{Molendowski2017CzynnikiDP,
  title={Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym},
  author={Edward Molendowski},
  year={2017}
}
Artykul jest prezentacją wynikow analizy, w ramach ktorej podjeto probe porownania zmian pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostalych panstw Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) w latach 2004–2015. Przyjeto hipoteze, ze Polska nalezy wśrod panstw GW-4 do tych, w ktorych najbardziej wyraźnie wystąpily zroznicowane efekty czlonkostwa. Wazną cześcią tej analizy bylo określenie, ktore z czynnikow determinujących te pozycje mialy najwiekszy wplyw na zmiany w badanym okresie. W badaniu zastosowano analize… CONTINUE READING