• Published 2012

Czy należy obawiać się epidemii zakażeń wirusem Schmallenberg w Polsce

@inproceedings{Kaba2012CzyNO,
  title={Czy należy obawia{\'c} się epidemii zakażeń wirusem Schmallenberg w Polsce},
  author={Jarosław Kaba and Michał Czopowicz and Lucjan Witkowski and Krzysztof Rypuła and Kamil Karczmarczyk},
  year={2012}
}