Corpus ID: 79456964

Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych w grupie pacjentów powyżej 65. roku życia w wybranej placówce podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem testu MMSE oraz testu rysowania zegara

@article{Choryczewska2015CzstoWZ,
  title={Częstoś{\'c} występowania zaburzeń funkcji poznawczych w grupie pacjent{\'o}w powyżej 65. roku życia w wybranej plac{\'o}wce podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem testu MMSE oraz testu rysowania zegara},
  author={Ewa Chorążyczewska and B. J. Sapilak},
  journal={Family Medicine & Primary Care Review},
  year={2015},
  pages={86-89}
}

Topics from this paper