Cystic fibrosis: the pathogenesis of pulmonary disease

@inproceedings{TjeiDrinkovi2007CysticFT,
  title={Cystic fibrosis: the pathogenesis of pulmonary disease},
  author={Dorian Hegedu{\vs}-Jungvirth Marija Tje{\vs}i{\'c}-Drinkovi{\'c} and Du{\vs}ka Tje{\vs}i{\'c}-Drinkovi{\'c} and Jadranka Kele{\vc}i{\'c} and Ana Votava-Raic and Alenka Gagro and Jasmina Vrane{\vs}},
  year={2007}
}
Cisticna fibroza (CF) je autosomalno recesivna nasljedna bolest s mutacijom gena ciji je genski produkt transmembranozni regulatorni protein. Veza između poremecaja transporta iona i patogeneze plucne bolesti kod CF je predmet intenzivnih istraživanja. Podaci ukazuju da poremecaj ionskog transporta uzrokuje promjene u povrsnom tekucem sloju disnog puta, tj. da dovodi do njegovog isusivanja, otežanog klirensa sluzi i stvaranja plakova na povrsini disnog puta. Posljedica tih zbivanja je… CONTINUE READING

Similar Papers

Topics from this paper.