Croatian family law before the European court of human rights

@inproceedings{Graovac2013CroatianFL,
  title={Croatian family law before the European court of human rights},
  author={Aleksandra Kora{\'c} Graovac},
  year={2013}
}
Republika Hrvatska izgubila je sve postupke koji su se prema njoj vodili pred Europskim sudom za ljudska prava, a koji su imali obiteljskopravno obilježje, i to uglavnom zbog nacina primjene obiteljskopravnih i postupovnih odredaba koje nisu bile u skladu sa zahtjevima Europske konvencije za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Presude Europskog suda sile sve obiteljskopravne strucnjake koji primjenjuju pravne propise da se prilagode standardima zastite ljudskih prava i sloboda koje… CONTINUE READING