Corpus ID: 90334953

Crepido conyzi}oliae-Molinietum altissimae Ass. nov. na jugozapadnoj granici Nacionalnog parka Plitvička jezera (Hrvatska)

@inproceedings{egulja1992CrepidoCA,
  title={Crepido conyzi\}oliae-Molinietum altissimae Ass. nov. na jugozapadnoj granici Nacionalnog parka Plitvi{\vc}ka jezera (Hrvatska)},
  author={N. {\vS}egulja},
  year={1992}
}