• Corpus ID: 193491955

Corionicitat, creixement i desenvolupament dels fills de gestacions múltiples

@inproceedings{Campillo2012CorionicitatCI,
  title={Corionicitat, creixement i desenvolupament dels fills de gestacions m{\'u}ltiples},
  author={Ruiz Campillo and W C{\`e}sar},
  year={2012}
}
Les gestacions multiples representen mes d’un 1% del total de gestacions. Aquesta xifra ha augmentat les darreres decades per diversos factors, pero en especial per l’expansio de l’aplicacio de les tecniques de reproduccio assistida i per l’augment de l’edat materna. Atesa la seva repercussio fisiopatologica, la principal classificacio de les gestacions multiples es fa en base a la seva corionicitat. Aquest fet determina els principals riscos de complicacions durant la gestacio; en especial…