• Corpus ID: 129454272

Contribució del patrimoni biològic municipal al Segrià: flora d'afinitat estèpica dels secans

@inproceedings{SolSenan2014ContribuciDP,
  title={Contribuci{\'o} del patrimoni biol{\`o}gic municipal al Segri{\`a}: flora d'afinitat est{\`e}pica dels secans},
  author={Xavier Oriol Sol{\'e}-Senan and Alejandro Ju{\'a}rez-Escario and C{\'e}sar del Arco Garc{\'i}a and Joan Pedrol Solanes and Josep Mor},
  year={2014}
}
Un conjunt d’especies de l’est d’Europa i Asia van colonitzar la Peninsula Iberica durant el mioce. Aquestes especies son conegudes com plantes estepiques. El nostre estudi mostra l’edat actual de les poblacions d’aquestes especies estepiques al Segria (Lleida, Catalunya). Tambe hem analitzat la presencia d’aquestes especies al llarg de quatre espais naturals de la zona d’estudi. A mes a mes, algunes d’aquestes especies estan incloses en el Cataleg de Flora Amenacada de Catalunya. El Segria… 
1 Citations

Figures from this paper

Filling the gaps: ethnobotanical study of the Garrigues district, an arid zone in Catalonia (NE Iberian Peninsula)
TLDR
The results of this study reveal the persistence of ethnobotanical knowledge in the prospected area and the importance of filling the existing gaps in the ethnofloristic sampling of the Catalan territories.

References

SHOWING 1-3 OF 3 REFERENCES
Jordi Recasens i Josep Antoni Conesa « Contribució al coneixement de la flora catalana occidental , III » , Butll
  • Joan Pedrol i Josep Antoni Conesa « Teucrium campanulatum L . ( Lamiaceae ) , una nova espècie per a Catalunya » , Orsis , 24 , p . 151 – 157
  • 1991
Josep Antoni Conesa i Andreu Taberner , « Contribució al coneixement de la flora catalana occidental : Notes florístiques de la comarca del Segrià , I »
  • Collectanea Botanica , 15 , p . 159 – 166 .
Josep Antoni Conesa i Jordi Recasens , « Contribució al coneixement de la flora catalana occidental , II »
  • Fol . Bol . Misc . , 6 , p . 93 – 101 .
  • 1984