• Corpus ID: 191247667

Contribució al coneixement micològic de l'illa de Formentera (Illes Balears). III

@inproceedings{Vigrs2009ContribuciAC,
 title={Contribuci{\'o} al coneixement micol{\`o}gic de l'illa de Formentera (Illes Balears). III},
 author={Josep Lleonard Siquier i Vigr{\'o}s and Joan Carles Salom and Jaume Espinosa Noguera and Antoni Serra Planells},
 year={2009}
}
Contribucio al coneixement micologic de l'illa de Formentera (Illes Balears). III. Se citen cinquanta-cinc taxons, dels quals tres son noves citacions per les Illes Balears: Hygro cybe helobia (Arnolds) Bon, Inocybe fuscidula Velen. i Mycenella margaritifera (Maire) Maas Geest. Aquesta darrera especie es descriu en el present article detalladament. Els quaranta-tres seguents son noves citacions per al cataleg mico logic de l'Illa: Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf., Cyclaneusma minus (Butin… 

Figures from this paper

Contribució al coneixement de Lepiota s.l. a les Illes Balears, VI. Lepiota nigrescentipes G. Riousset

A mes, s' aporten notes sobre la seva taxonomia, ecologia i distribucio sobre l'Estat Espanyol una especie poc coneguda: Lepiota nigrescentipes G. Riousset.

The Agaricales in modern taxonomy

Contribución al conocimiento micológico de la isla de Formentera ( Islas Baleares , España )

 • II . Bol . Soc . Micol . Madrid
 • 2000

Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares ( España ) . IX

 • Bol . Soc . Micol . Madrid
 • 2000

Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears

 • XI . Rev . Catalana de Micol .
 • 2003

Espècie molt abundant a les dues localitats . Nou per a l ’ Illa . Tricholoma caligatum ( Viv . ) Ricken MATERIAL ESTUDIAT

 • 1996

Contribución al conocimiento micológico de las Islas Baleares . V . Registro de trece citas nuevas

 • Bol . Soc . Micol . Madrid
 • 1997

Contribució al coneixement de la flora i distribució dels mixomicets a la mediterrània occidental , I : Eivissa i Formentera ( Pitiüses )

 • Fol . Bot . Misc .
 • 1975

Champignons inédits de l ’ Afrique du Nord - Bull

 • Soc . Myc . Fr .
 • 1975