• Corpus ID: 56295624

Connection between Wielkopolska and the Baltic Sea Region in the Roman Iron Age

@inproceedings{Teska2014ConnectionBW,
 title={Connection between Wielkopolska and the Baltic Sea Region in the Roman Iron Age},
 author={Milena Teska and Andrzej Michałowski},
 year={2014}
}
Wielkopolska (also referred to as Greater Poland) is a geographical and historical region in the west of Poland, with the Warta river as its axis. It borders Pomorze (Pomerania) in the north, Kraina Nakielska, Kujawy, and Ziemia Łęczycko-Sieradzka eastward (the latter being nowadays referred to as Polska Środkowa), and Śląsk (Silesia) in the south, while Ziemia lubuska in the west. The borders of today’s Wielkopolska are stricte historical. However, it might be also possible to determine… 
1 Citations
A mosaic genetic structure of the human population living in the South Baltic region during the Iron Age
TLDR
The mechanisms that could underlie the formation of the local genetic substructures in the South Baltic region during the IA are disclosed and are most likely the consequence of the distinct genetic history observed for Kow-OVIA women and men.

References

SHOWING 1-10 OF 37 REFERENCES
Nowe kierunki badań nad społecznościami Wielkopolski z okresu od I w
 • n.e. do V/VI w. n.e. In: Machajewski H. (ed.). Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie. Poznań,
 • 2008
Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty. Poznań
 • 1992
Okres przedrzymski w Wielkopolsce
 • Machajewski H. (ed.). Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie. Poznań,
 • 2008
Kultura jastorfska w Wielkopolsce północnej
 • Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych. Poznań,
 • 2006
Die capuanischen Bronzegefäßhersteller Lucius Ansius Epaphroditus und Publius Cipius Polzbius
 • Bonner Jährbücher. 185,
 • 1985
Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych. Poznań
 • 2012
Przemiany kulturowe strefy nadnoteckiej w okresie wędrówek ludów – uwagi na marginesie odkrycia zapinki z łopatkowatą nóżką z okolic Ujścia
 • 2012
Ceramika naczyniowa z okresu wędrówek ludówz osady kultury przeworskiej w Gieczu, pow. Środa Wielkopolska, stanowisko 21–22
 • Kultura przeworska. Odkrycia­ interpretacje­hipotezy. II. Łódź,
 • 2008
Osada ludności z okresu przedrzymskiego na stanowisku 226 (AUT 194) Poznań-Nowe Miasto
 • 2008
...
1
2
3
4
...