Commercial expressions in American humor: an analysis of selected popular-cultural works of the postwar era

@inproceedings{Friedman1989CommercialEI,
  title={Commercial expressions in American humor: an analysis of selected popular-cultural works of the postwar era},
  author={Monroe Peter Friedman},
  year={1989}
}
Afrikaanse graptekste en raaisels: 'n taalkundige verkenning
Ten spyte van die veelfasettige rol wat taal speel in die skep van humor, is die verhouding wat tussen taal en humor bestaan nog nie volledig nagevors nie. In hierdie artikel word 'n versameling
Humoristiese byname van tieners: ’n sosio-onomastiese perspektief
Humorous nicknames of teenagers: a socio-onomastic perspective This article investigates "funny" nicknames used by adolescents as examples of linguistic humour. The relationship between language,