Comentaris i precisions previs a la "Checklist" de la flora de Catalunya (nord-est de la península Ibèrica)

@inproceedings{Aymerich2015ComentarisIP,
  title={Comentaris i precisions previs a la "Checklist" de la flora de Catalunya (nord-est de la pen{\'i}nsula Ib{\`e}rica)},
  author={P. Aymerich and Llorenç S{\'a}ez},
  year={2015}
}
En el context d’una actualitzacio del coneixement floristic relatiu a les plantes vasculars de Catalunya, en aquest article s’aporten dades corologiques, taxonomiques i nomenclaturals per a diversos taxons. Datura wrightii Regel, Euphorbia davidii Subils, Hedera maroccana McAll., Nemophila menziesii Hook. & Arn. i Sedum palmeri S. Watson suposen novetats per al cataleg floristic de Catalunya. D’altra banda, s’exclouen els taxons seguents de la flora de Catalunya: Arabis collina Ten., Drosera… Expand

References

SHOWING 1-10 OF 78 REFERENCES
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II)
...
1
2
3
4
5
...