Comentaris i precisions previs a la "Checklist" de la flora de Catalunya (nord-est de la península Ibèrica)

@inproceedings{Aymerich2015ComentarisIP,
  title={Comentaris i precisions previs a la "Checklist" de la flora de Catalunya (nord-est de la pen{\'i}nsula Ib{\`e}rica)},
  author={P. Aymerich and Llorenç S{\'a}ez},
  year={2015}
}
En el context d’una actualitzacio del coneixement floristic relatiu a les plantes vasculars de Catalunya, en aquest article s’aporten dades corologiques, taxonomiques i nomenclaturals per a diversos taxons. Datura wrightii Regel, Euphorbia davidii Subils, Hedera maroccana McAll., Nemophila menziesii Hook. & Arn. i Sedum palmeri S. Watson suposen novetats per al cataleg floristic de Catalunya. D’altra banda, s’exclouen els taxons seguents de la flora de Catalunya: Arabis collina Ten., Drosera… Expand
New nomenclatural combinations in vascular plants
espanolEn esta aportacion se proponen las siguientes combinaciones nomenclaturales: Descurainia suffruticosa (Coste & Soulie) Aymerich & L. Saez, Linum suffruticosum subsp. castroviejoi (Mart.Expand
Chorological notes of the non-native flora of the province of Tarragona (Catalonia, Spain)
Recent field work in the province of Tarragona (NE Spain, Catalonia) yielded several new records of non-native vascular plants. Cenchrus orientalis, Manihot grahamii, Melica chilensis and PanicumExpand
Molecular approaches reveal speciation between red and blue flowered plants in the Mediterranean Lysimachia arvensis and Lysimachia monelli (Primulaceae)
TLDR
This work reconstructs the phylogenetic signal and the ancestral states of flower colour of Mediterranean Lysimachia species by using nuclear (ITS) and three plastid markers and suggests that colour lineages in L. arvensis and L. monelli constitute different species, but flower colour did not promote the separation of these lineages. Expand
New data on vascular plants from Montseny massif (northeastern Iberian Peninsula)
En aquest treball es presenta un conjunt de notes sobre distribucio i en algun cas de morfologia de plantes vasculars del massis del Montseny (nord-est de la peninsula Iberica). Aquest article aportaExpand
New contributions to the knowledge of the alien flora of the Barcelona province (Catalonia, Spain)
In this contribution we provide new records of 20 non-native vacular plants for Barcelona province observed between 2014 and 2016. The following taxa are new for Europe: Baccharis salicifolia,Expand
Physalis angulata L. (Solanaceae), naturalizada en la Península Ibérica
The presence of Physalis angulata is reported in the Iberian Peninsula, as an alien species naturalized in cultivated fields.
Notes sobre plantes al·lòctones d'origen ornamental a la Costa Brava (nord-est de la península ibèrica)
Tossa de Mar, punta de Giverola, DG9620, 50 m, fissures de roca, 9-III-2015. Espècie originària de les illes Canàries, molt cultivada com a ornamental i que tendeix a naturalitzar-se a les zonesExpand

References

SHOWING 1-10 OF 78 REFERENCES
Contribució al coneixement florístic del territori ausosegàrric (NE de la península Ibèrica)
Aportem dades sobre diversos taxons de flora vascular obtingudes al territori ausosegarric (centre-nord de Catalunya, NE de la peninsula Iberica). Es tracta sobretot d’informacions d’interesExpand
Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals)
La Vall d’Aran esta situada al vessant nord dels Pirineus, on el clima de tipus medioeuropeu i de muntanya amb una marcada influencia atlantica propicia una gran diversitat de molleres. En aquestExpand
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II)
En aquest treball aportem noves dades de 58 plantes vasculars trobades, principalment, al Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici o en arees properes (des de la Vall d'Aran fins aExpand
Flora i vegetació de les planes i serres litorials compreses entre el riu Ebro i la serra d'Irta
La tesi es un estudi floristic, fitogeografic i fitosociologic d'un territori de 1.300 km2, a cavall del Pais Valencia i del Principat de Catalunya. En el primer dels apartats, relatiu al medi fisic,Expand
Plantas alóctonas de origen ornamental en la cuenca alta del río Llobregat (Cataluña, noreste de la Península Ibérica)
Se presentan datos sobre algunas especies de flora aloctona inicialmente cultivadas como ornamentales en la cuenca alta del rio Llobregat, una zona del norte-centro de Cataluna de bioclima generalExpand
Flora i vegetacio del Montsec (Pre-Pirineus Catalans). Institut d'Estudis Catalans@@@Plantas vasculars del quadrat UTM 31T CG46 Abella de la Conca
ESTUDIO DE LA FLORA Y LA VEGETACION DEL MONTSEC (PREPIRINEOS CATALANES) Y MONTANAS VECINAS. TRAS UNAS GENERALIDADES INTRODUCTORIAS AL MEDIO FISICO Y BIOLOGICO EL DOCTORANDO INDICA LAS INVESTIGACIONESExpand
Notes florístiques del Ripollès (Pirineus orientals)
Dades floristiques relatives, basicament, a la comarca del Ripolles, agrupades en dos blocs: el primer aporta nova informacio sobre set especies incloses ja en el Llibre Vermell de les plantesExpand
A morphometric analysis of Hedera L. (the ivy genus, Araliaceae) and its taxonomic implications
TLDR
Cette etude evalue les schemas de ressemblance morphologique au sein du genre Hedera pour faciliter l'identification du materiel appartenant a ce complexe. Expand
Taxonomical system advance to Rhamnus L. & Frangula Mill. (Rhamnaceae) of Iberian Peninsula and Balearic Islands
Taxonomical approach to Rhamnus L. & Frangula Mill. (Rhamnaceae) for Flora Iberica, vol. IX: Accepted and new taxa, main synonyms, typifications, and clasification keys. Essential drawing details forExpand
Situation de la vigne sauvage Vitis vinifera ssp. silvestris en Europe
Cette contribution dresse un bilan de la repartition actuelle de la vigne sauvage europeenne - Vitis vinifera L. ssp. silvestris (Gmelin) Hegi - sur la base d'une revue bibliographique etExpand
...
1
2
3
4
5
...