Clinical characteristics and prognosis of pulmonary pleomorphic carcinoma : retrospective analysis of 57 patients

@inproceedings{Aydn2015ClinicalCA,
  title={Clinical characteristics and prognosis of pulmonary pleomorphic carcinoma : retrospective analysis of 57 patients},
  author={Ertan Aydın and {\"U}lk{\"u} Yazıcı and Sadi Kaya and Irfan Taştepe and Nurettin Karaoğlanoğlu},
  year={2015}
}
ÖZ Amaç: Bu çalışmada pulmoner pleomorfik karsinomun klinik özellikleri ve prognozu değerlendirildi. Ça­lış­ma­ pla­nı:­ Çalışmaya pleomorfik karsinom nedeni ile ameliyat edilen 57 hasta (54 erkek, 3 kadın; ort. yaş 60.4 yıl; dağılım 33-75 yıl) dahil edildi. Kliniğimizde 1999-2009 yılları arasında pleomorfik karsinom tanısıyla opere edilen hastalar çal… CONTINUE READING