[Clinical analysis of 150 patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension].

Cite this paper

@article{Dong2012ClinicalAO, title={[Clinical analysis of 150 patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension].}, author={Lin Dong and Jian-guo He and Guang-liang Shan and Xian-ling Lu and Wei-jie Zeng and Zhihong Liu and Da-xin Zhou and Hua Cao and Xin-hai Ni and Guang-Yi Wang and Jie-yan Shen and Hong-yan Tian and Yun-juan Sun and Qing Gu and Zhi-hui Zhao and Xian-sheng Cheng and Chang-ming Xiong}, journal={Zhonghua xin xue guan bing za zhi}, year={2012}, volume={40 8}, pages={657-61} }