Corpus ID: 217000097

Civilingenjör och lärare – ett bidrag till hållbar ingenjörsutbildning

@inproceedings{Cronhjort2017CivilingenjrOL,
  title={Civilingenj{\"o}r och l{\"a}rare – ett bidrag till h{\aa}llbar ingenj{\"o}rsutbildning},
  author={Mikael Cronhjort and Sara Nyberg and Lars Naeslund},
  year={2017}
}
Vi har studerat hur kombinationsutbildningen Civilingenjor och larare pa KTH bidrar till att avhjalpa lararbristen och darigenom bidrar till en hallbar ingenjorsutbildning. Studien bygger pa data f ...