Choroba jako hybryda. ADHD w świetle teorii aktora-sieci i asocjologii

@inproceedings{Wrblewski2011ChorobaJH,
  title={Choroba jako hybryda. ADHD w świetle teorii aktora-sieci i asocjologii},
  author={Michał Wr{\'o}blewski},
  year={2011}
}