Corpus ID: 55661559

Chagatai Turkish and Its Effects on Central Asian Culuture

@inproceedings{akan2011ChagataiTA,
 title={Chagatai Turkish and Its Effects on Central Asian Culuture},
 author={V{\^a}ris Çakan},
 year={2011}
}
 • Vâris Çakan
 • Published 2011
 • Political Science
 • Hakaniya Turkish, the official language of Karahanli State which reigned between 840 and 1212 in Central Asia, was – on account of the Mongolian invasion – labeled by the linguists with the name of ‘Chagatai Turkish’. Chagatai Turkish was employed by the Central Asian Turkic States as a written language – and consequently as a diplomatic language – from the 13 century until the 19 century. It was the language of the rich Turkish literature of Central Asia of the time. Chagatai Turkish exerted… CONTINUE READING

  References

  Publications referenced by this paper.
  SHOWING 1-10 OF 10 REFERENCES
  Makaleler ve incelemeler
  • 19
  • Highly Influential
  Ali Şir Nevayi'nin "Halat-ı Pehlevan Muhammed" Risalesi
  • 1
  Ali Şir Nevâyî , Muhakemetü ’ l - lugateyn , İki Dilin Muhakemesi ”
  • 1996
  Ali Şir Nevâyî , Muhakemetü ’ l - lugateyn , İki Dilin Muhakemesi ” , TDK Yayınları , Ankara . Sâmî , Ş . , 1889 , Kâmûs ’ ül Âlem , İstanbul , 3 . Cilt . ،
  • 1996
  Bir Yazı Numûnesi Münasebeti İle ” , Fuat Köprülü Armağanı , 1943 , Gazi Zahirüddin Muhammed Babür Vekayi , Babür ’ ün Hatıratı , Ankara
  • 1953
  Divan - ı Sultan Hüseyin Mirza Baykara Hüseyinî İstanbul , 1945 , Türk Edebiyatı Örnekleri II . Risale - i Sultan Hüseyin Mirza Baykara , İstanbul . ، . م ، مەزەئ
  • 1998
  Hüseyin Baykara Divanı(Metin-İnceleme-Dizin)”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • 2003
  J.,1959“Das Tschaghataische
  • 1971
  Türk Edebiyatı Örnekleri V.Divan-ı Sultan Hüseyin Mirza Baykara Hüseyinî İstanbul, 1945, Türk Edebiyatı Örnekleri II.Risale-i Sultan Hüseyin
  • 1946
  Yusuf Emirî‟nin Beng ü Çagir adlı Münazarası
  • 1972