• Corpus ID: 192919429

Case note: CBb (rolnr. AWB 12/42310: Pensioenfonds, Beleggingsbeleid moet in overeenstemming zijn met prudent-person regel (art. 135 PW), Invulling norm door pensioenfondsen, Terughoudende toetsing door toezichthouder DNB)

@inproceedings{Kuiper2013CaseNC,
  title={Case note: CBb (rolnr. AWB 12/42310: Pensioenfonds, Beleggingsbeleid moet in overeenstemming zijn met prudent-person regel (art. 135 PW), Invulling norm door pensioenfondsen, Terughoudende toetsing door toezichthouder DNB)},
  author={S. H. Kuiper and Joris Voerman},
  year={2013}
}
Met betrekking tot de eerste beroepsgrond van DNB, inhoudende dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het in eerste instantie aan het pensioenfonds is om de prudent-person regel uit te leggen en aan de toezichthouder om te controleren of de open norm van art. 135 PW op een goede wijze is ingevuld, overweegt het College als volgt. In art. 135 lid 1 PW wordt een open norm - de prudent-person regel - gehanteerd, die is gericht tot de pensioenfondsen. Ook de nadere invulling van deze open…