• History
  • Published 1977

Carles Cardó, i una opinió seva sobre el monestir de Santes Creus

@inproceedings{Miquel1977CarlesCI,
  title={Carles Card{\'o}, i una opini{\'o} seva sobre el monestir de Santes Creus},
  author={Francesc A. Miquel},
  year={1977}
}