Capítols per a la defensió de les mars i de les mercaderies

@inproceedings{Fonollosa2005CaptolsPA,
  title={Cap{\'i}tols per a la defensi{\'o} de les mars i de les mercaderies},
  author={Jes{\'u}s Massip Fonollosa},
  year={2005}
}