CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

@inproceedings{Corcea2015CALIFICAREAJA,
  title={CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI {\^I}N FAMILIE},
  author={Nicolae Corcea},
  year={2015}
}
Scopul acestui mesaj stiinţific constă in rezolvarea controverselor doctrinare in domeniul calificării infracţiunii de violenţă in familie in una din formele ei speciale, cum ar fi violenţa sexuală. Cu toate că violenţa sexuală nu este prevă­zută expres de către legiuitor ca o formă distinctă a violenţei in familie, aceasta devine un fenomen extrem de răspândit. Autorul analizează violenţa impotriva femeilor bazată pe gen, arată caracterul discriminator al violenţei in familie im­pot­riva… CONTINUE READING