• Physics
  • Published 2019

Cục trưởng Cục Trẻ em: “Giáo dục trẻ bằng bạo lực là ...

@inproceedings{vin2019CcTC,
  title={Cục trưởng Cục Trẻ em: “Gi{\'a}o dục trẻ bằng bạo lực l{\`a} ...},
  author={Quản trị vi{\^e}n},
  year={2019}
}
Trao đổi với bao điện tử Người Đưa Tin, ong Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh & Xa hội) cho rằng : ...