• Philosophy
  • Published 2006

Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání

@inproceedings{Krejc2006BulharskA,
  title={Bulharsk{\'a} a {\vc}esk{\'a} publicistick{\'a} frazeologie ve vz{\'a}jemn{\'e}m srovn{\'a}n{\'i}},
  author={P. Krejc{\'i}},
  year={2006}
}
Monografie je výstupem postdoktorskeho projektu Grantove agentury CR c. 405/02/D164 Kontrastivni studium charakteru a funkce nových publicistických idiomů a frazemů v ceských a bulharských publicistických textech. Představuje souhrn poznatků a zjistěni, k nimž autor dosel na zakldě analýzy asi 1200 idiomatických a frazeologických jednotek excerpovaných z bulharských a ceských publicistických textů během let 2001 až 2005.