Budaya Perbukuan Di Malaysia: Kajian Amalan Membaca dan Membeli Buku serta Persepsi Terhadap Industri Perbukuan

@inproceedings{Ishak2012BudayaPD,
  title={Budaya Perbukuan Di Malaysia: Kajian Amalan Membaca dan Membeli Buku serta Persepsi Terhadap Industri Perbukuan},
  author={Sidin Bin Ahmad Ishak},
  year={2012}
}