Boundary Element Method approach to forward problem solution in Diffusion Optical Tomography

Abstract

In this paper the capabilities of optical tomography (OT) applied to breast cancer detection have been discussed. The first step toward the creation of the model is forward problem solution. For this purpose BEM with isoparametric triangle element has been implemented, which improves the solution accuracy. The forward problem solution in OT is based on the solution of diffusion equations in the frequency domain. In the case where scattering and absorption are homogenous, the equation reduces to a Helmholtz equation with Robin boundary condition. Streszczenie. W pracy przedstawiono zastosowanie dyfuzyjnej tomografii optycznej (DTO) do detekcji raka piersi. W celu rozwiązania zagadnienia prostego w DTO należy rozwiązać równanie Helmholtza w dziedzinie częstotliwości z warunkami brzegowymi Robina. W tym celu zastosowano metodę elementów brzegowych z trójkątnym elementem izoparametrycznym, co wpływa na poprawę dokładności rozwiązania.(Zastosowanie metody elementów brzegowych do rozwiązanie problemu prostego w dyfuzyjnej tomografii optycznej).

7 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{StasiakBieniecka2011BoundaryEM, title={Boundary Element Method approach to forward problem solution in Diffusion Optical Tomography}, author={Magdalena Stasiak-Bieniecka and Przemyslaw BEROWSKI}, year={2011} }