Bostadsrättsföreningar, en potentiell skattkammare : Ett Modigliani-Miller exempel på svenska bostadsrättsmarknaden

@inproceedings{Persson2012BostadsrttsfreningarEP,
  title={Bostadsr{\"a}ttsf{\"o}reningar, en potentiell skattkammare : Ett Modigliani-Miller exempel p{\aa} svenska bostadsr{\"a}ttsmarknaden},
  author={Eddie Persson and Tim Rosendahl},
  year={2012}
}
Svenska bostadsrattsforeningar hade under december 2011 lan for 329 miljarder kronor. Rantekostnaderna pa foreningens lan ar sedan 2007 icke-avdragsgilla medan bostadsrattsmedlemmarna har avdragsra ...