• Corpus ID: 193595927

Borelsommeerbaarheid en een toepassing op een oneindig lineair systeem

@inproceedings{Quak2015BorelsommeerbaarheidEE,
  title={Borelsommeerbaarheid en een toepassing op een oneindig lineair systeem},
  author={T. Quak},
  year={2015}
}
Stel dat we eindig veel mieren in het complexe vlak plaatsen, waarbij we de mieren nummeren. Elke mier loopt in de richting van de volgende en de laatste mier beweegt zich in de richting van de eerste. Wanneer de snelheid waarmee de mieren zich verplaatsen evenredig is met de afstand tot hun voorganger, zullen de mieren naar het gemiddelde van de startposities convergeren. Wanneer we in plaats van een eindig aantal, oneindig veel mieren toelaten, ontstaat er een oneindig lineair systeem…