• Biology
  • Published 2011

Borelióza psů v České republice

@inproceedings{Schnilec2011BorelizaPV,
  title={Boreli{\'o}za psů v {\vC}esk{\'e} republice},
  author={Pavel Sch{\'a}nilec and Kateřina Kybicov{\'a} and Carlos F. Agudelo and Alena Ž{\'a}kovsk{\'a} and Franti{\vs}ek Treml},
  year={2011}
}
Cilem teto studie bylo zjistit výskyt antiborreliových protilatek u vybraných skupin psů a urcit endemicke oblasti porovnanim nalezů s dostupnými daty. Navic byly dokumentovany ctyři klinicke připady infekce Borrelia burgdorferi s.l.