• Corpus ID: 194363417

Bobână Gheorghe. Explorator neobosit al patrimoniului neamului româmesc

@inproceedings{Creul2011BobnGE,
  title={Bob{\^a}nă Gheorghe. Explorator neobosit al patrimoniului neamului rom{\^a}mesc},
  author={Eugenia Creul and R. Vasilache},
  year={2011}
}
Gheorghe Bobână – Explorator neobosit al patrimoniului neamului românesc: Volum Omagial / Acad, de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană si Ştiinţe Politice, Bibl. Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” ; coord. st. : Victor Moraru, Aurelia Hanganu; alcăt. bibl. : Eugenia Creul, Raisa Vasilache; red. bibliogr.: Angela Timus. – Ch.:, 2011. – 182p.