[Blood perfusion treatment for severe acute organophosphorus poisoning].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Li2004BloodPT, title={[Blood perfusion treatment for severe acute organophosphorus poisoning].}, author={Haiyan Li and Gui-rong Zhang and Jing-xia Li and Xiang-huai Zhao and Jianjun Li and Ruo-zhong Yang}, journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases}, year={2004}, volume={22 3}, pages={231-2} }