Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

@inproceedings{Bol2015BirEA,
  title={Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum s{\"u}reçlerinin t{\"u}m basamaklarına y{\"o}nelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi},
  author={Pınar Bol and G{\"u}lnur G{\"u}l and Ahmet Emin Erbaycu},
  year={2015}
}

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…