Bir Yazılımın Çevre ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi için Önerilmiş Karar Alma Modeli

Abstract

Özet. Yeşil yazılım geliştirme, yeşil bilgi teknolojileri alanında yeni sayılabilecek bir çalışma alanıdır. Yazılım geliştirme endüstrisi artık, çevresel etmenleri daha fazla göz önünde bulundurarak yazılım ürünleri ortaya koymaktadırlar. Yeşil yazılıma duyulan bu ilgi, bir yazılımın sahip olması gereken çevresel özellikleri de, yazılımın ana kalite özelliklerinin içine alınması fikrini doğurmuştur. Bu çalışmada, akademik yazında sıklıkla kullanılan çok ölçütlü karar alma yöntemlerinden biri olan Analitik Ağ Süreci kullanılarak, yazılımın çevresel sürdürülebilirlik ve kalite kriterlerinin bir arada değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, bilinen kalite kriterleri ile yeni ortaya çıkan çevresel kriterler arasındaki ilişkiyi göstermek ve kriterlerin öncelik sırasını belirlemektir. Elde edilen sonuçlar, bir yazılımı ‘yeşil’ olarak geliştirmede kullanılabileceği gibi, kriterlerin hesaplanan ağarlıkları kullanılarak birbiri ile çelişen kalite ve çevresel kriterler arasındaki seçimde de yol gösterici olacaktır. Sonuçlar ayrıca, enerji harcamak zorunda olan bir çeşit ürünün, mümkün olan en üst seviyelerde enerji tasarrufu sağlayacak şekilde geliştirilmesinde yardımcı olabilecektir.

Cite this paper

@inproceedings{Koak2015BirY, title={Bir Yazılımın Çevre ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi için {\"{O}nerilmiş Karar Alma Modeli}, author={Sedef Akinli Koçak and G{\"{u}lfem Isiklar Alptekin and Ayse Basar Bener}, booktitle={UYMS}, year={2015} }