Corpus ID: 193639282

Biodegradatie Xenobiotica II. Haalbaarheid van de Biotechnologische Zuivering van Extractieslib verontreinigd met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

@inproceedings{Sterkenburg1988BiodegradatieXI,
  title={Biodegradatie Xenobiotica II. Haalbaarheid van de Biotechnologische Zuivering van Extractieslib verontreinigd met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen},
  author={A. Sterkenburg and A. J. van},
  year={1988}
}
Extractieslib afkomstig van een project ter sanering van grond die polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) bevatte, is gebruikt als bron van substraat en als entmateriaal ter ophoping van PAKs-afbrekende bacteriele mengpopulaties. Cultures die op deze manier waren geisoleerd groeiden met chemisch zuivere naftaleen als koolstof- en energiebron, en op PAKs, afkomstig van bovengenoemd extractieslib en geadsorbeerd aan actieve kool. Bij het laatste type experimenten werd gevonden… Expand