Corpus ID: 103306419

Bimoclomol típusú vegyületek hősokkfehérje indukáló és szignálútvonal aktiváló hatásának vizsgálata humán makrofágokon

@inproceedings{Takcs2017BimoclomolTV,
  title={Bimoclomol t{\'i}pus{\'u} vegy{\"u}letek hősokkfeh{\'e}rje induk{\'a}l{\'o} {\'e}s szign{\'a}l{\'u}tvonal aktiv{\'a}l{\'o} hat{\'a}s{\'a}nak vizsg{\'a}lata hum{\'a}n makrof{\'a}gokon},
  author={T. Tak{\'a}cs},
  year={2017}
}
  • T. Takács
  • Published 2017
  • Chemistry