Corpus ID: 168668361

Bilişim teknolojisi kullanımının örgütsel performans üzerindeki etkileri: Tr1 bölgesi hazır giyim işletmelerinde bir araştırma

@inproceedings{Dulkadir2015BiliimTK,
  title={Bilişim teknolojisi kullanımının {\"o}rg{\"u}tsel performans {\"u}zerindeki etkileri: Tr1 b{\"o}lgesi hazır giyim işletmelerinde bir araştırma},
  author={Berkant Dulkadir},
  year={2015}
}
  • Berkant Dulkadir
  • Published 2015
  • Business