Biblioteki parafialne a prywatne księgozbiory duchowieństwa: Dekanat Nowa Góra w XVII-XVIII wieku

@inproceedings{Kracik1976BibliotekiPA,
  title={Biblioteki parafialne a prywatne księgozbiory duchowieństwa: Dekanat Nowa G{\'o}ra w XVII-XVIII wieku},
  author={Jan Kracik},
  year={1976}
}
<jats:p>-</jats:p> 
1 Citations
Akta wizytacyjne jako źródło do dziejów księgozbiorów historycznych. Na przykładzie akt dekanatu chełmskiego z XVIII i początku XIX wieku
Rozpoznanie dawnych księgozbiorów to jeden z istotniejszych obszarów badań historycznobibliologicznych. Znaczącą część tego rodzaju kolekcji stanowią biblioteki parafialne. Do podstawowych źródeł wExpand