Corpus ID: 211400336

Bibeläventyret i praktiken : Ett religionspedagogiskt koncept för grundskolan

@inproceedings{Naeslund2019BibelventyretIP,
  title={Bibel{\"a}ventyret i praktiken : Ett religionspedagogiskt koncept f{\"o}r grundskolan},
  author={Lars Naeslund},
  year={2019}
}
Under 2017/18 genomfordes Bibelaventyret med cirka trettio tusen mellanstadieelever i Sverige, av licensierade instruktorer, under nio timmar, med elevernas klasslarare som observatorer. Bibelavent ...