Beviskraft : Metod för bevisvärdering i brottmål

@inproceedings{Dahlman2018BeviskraftM,
  title={Beviskraft : Metod f{\"o}r bevisv{\"a}rdering i brottm{\aa}l},
  author={Christian Dahlman},
  year={2018}
}