Bestrijding van brandziekten in tarwe en gerst

  • ziekten van de zomertarwe, inwendige van den korrel, +1 author waaraan het zaaigraan
  • Published 2008 in Tijdschrift Over Plantenziekten
  • DOI:10.1007/BF02821505
schimmel bevorderen, of wel doordat zij de sporen overbrengen, is niet uitgesloten. Toch is bet niet waarschijnlijk dat de rol, die de Thr ips speelt, zeer belangri jk is, aangezien ook in geheel gezonde aren Thr ips wordt aangetroflen. Hoewel andere ziekten van de zomertarwe ( tarwehalmdooder en roest) niet afwezig zijn, schijnt de thans opgetreden… CONTINUE READING