• Published 1995

Bespreking van: F.H.van der Burg, Regelgeving en bestuur. W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, 252 p.

@inproceedings{Dolle1995BesprekingVF,
  title={Bespreking van: F.H.van der Burg, Regelgeving en bestuur. W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, 252 p.},
  author={Alfonsus Dolle},
  year={1995}
}