Corpus ID: 193800387

Behoefte en verbruik van micronutriënten in de diervoeding = Requirement and consumption of micro nutrients in animal feed

@inproceedings{Krimpen2013BehoefteEV,
  title={Behoefte en verbruik van micronutri{\"e}nten in de diervoeding = Requirement and consumption of micro nutrients in animal feed},
  author={M. V. Krimpen and A. M. Vuuren and P. Bikker},
  year={2013}
}
In dit rapport is de behoefte van verschillende micronutrienten voor rundvee, varkens en pluimvee samengevat. Daarnaast is het mondiale diervoederverbruik van deze micronutrienten berekend en vergeleken met het totale mondiale verbruik voor alle doeleinden. Het doel van dit rapport is om na te gaan in hoeverre het verbruik van mineralen via het veevoer bijdraagt aan de uitputting van deze micronutrienten. Dit rapport gaat specifiek in op het gebruik van koper, zink, selenium, kobalt, borium en… Expand