Bedömning i teori och praktik : En studie av tre kurser vid lärarutbildningen Umeå

@inproceedings{Nystrm2012BedmningIT,
  title={Bed{\"o}mning i teori och praktik : En studie av tre kurser vid l{\"a}rarutbildningen Ume{\aa}},
  author={Carl-Arne Nystr{\"o}m},
  year={2012}
}
Syftet ar att beskriva och analysera hur lararkunskap formuleras och bedoms inom tre kurser med praktik vid lararutbildningen Umea. Fragestallningar: a) Vad skall bedomas? b) Hur skall bedomningen/ ...