Bazylika mniejsza według prawa liturgicznego

@inproceedings{Szypa2018BazylikaMW,
  title={Bazylika mniejsza według prawa liturgicznego},
  author={Mariusz Szypa},
  year={2018}
}
Kościoly obdarzone tytulem bazyliki mniejszej, w zalozeniu ustawodawcy, mają byc przede wszystkim centrum zycia liturgicznego i duszpasterskiego, a dla innych kościolow wzorem godnym naśladowania. Dekret Domus ecclesiae Kongregacji ds. Kultu Bozego i Dys­cypliny Sakramentow z 9 listopada 1989 r. odnosi sie do prawidlowego urządzenia przestrzen prezbiterium oraz innych miejsc sprawowania liturgii, wedlug zasad odnowy litur­gicz­nej po Soborze Watykanskim II. Dokument nie wskazuje szczegolowych… CONTINUE READING