Corpus ID: 152570750

Barnkullar och arbetslöshet - Stora barnkullar och möjligheter på arbetsmarknaden

@inproceedings{Adelswrd2015BarnkullarOA,
  title={Barnkullar och arbetsl{\"o}shet - Stora barnkullar och m{\"o}jligheter p{\aa} arbetsmarknaden},
  author={Izab{\'e}lle Adelsw{\"a}rd},
  year={2015}
}
  • Izabélle Adelswärd
  • Published 2015
  • Economics
  • Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv