Corpus ID: 141789964

Barn i samhällsvård

@inproceedings{Andersson1995BarnIS,
  title={Barn i samh{\"a}llsv{\aa}rd},
  author={Gunvor Andersson},
  year={1995}
}
Barnets bästa? : En kvalitativ studie med syfte att undersöka familjehemsföräldrars erfarenheter av biologiska föräldrars hemtagningsbegäran av det placerade barnet
Syftet med denna studie ar att undersoka ett antal familjehemsforaldrars erfarenheter av att befinna sig i en juridisk process, dar det placerade barnets biologiska foralder gjort en hemtagningsbegExpand
Familjehemsplacering för barn i asylsökande familjer
Asylsokande foraldrar lever under stark social och ekonomisk press. De har ofta sviktande psykisk och fysisk halsa till foljd av tidigare traumatisering och den belastning som asylprocessen innebarExpand
Educational attainment by children with parental alcohol problems in Denmark and Finland
Background: Adverse childhood experiences have negative outcomes for children, yet previous research suggests the independent effect of parental alcohol problems is inconsistent. Objectives: Our aimExpand
Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv
Barn far alltmer komma till tals med sina erfarenheter och synpunkter och borjar aven fa framtrada som informanter i social forskning. I artikeln presenteras ett forskningsprojekt, dar 22 barn iExpand
Hospitalisations and out-of-home placements of children of substance-abusing mothers: a register-based cohort study.
TLDR
Children with substance-abusing mothers were more often hospitalised because of injuries and infectious diseases than other children and had also been placed out of home more often. Expand
Social Workers Linking Together Family Norms and Child Protection Norms
Invisible victims or competent agents: Opinions and ways of coping among children aged 12–18 years with problem drinking parents
TLDR
The lives of children with problem drinking parents are described from children's own perspective, emphasizing their experiences, agency and coping, and the study shows that internet can be one way of collecting research data from this otherwise hard-to-reach group. Expand
Managing Loss and a Threatened Identity: Experiences of Parents of Children Growing Up in Foster Care, the Perspectives of their Social Workers and Implications for Practice
Professor Gillian Schofield is Professor of Child and Family Social Work and Co-Director of the Centre for Research on the Child and Family, University of East Anglia. She has a special researchExpand
Vårdkedja för ungdomar eller professionella? : en processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”
Pa uppdrag av Socialdepartementet har SiS under perioden 1 juli 2006 till 31 december 2008 genomfort ett projekt som tog namnet Motverka Vald och Gang (MVG). I projektet ingick 15 utvalda kommuner,Expand
...
1
2
...